Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43
Uroczystość przekazania sztandaru szkołom PSPO

Uroczystość przekazania sztandaru szkołom PSPO

Uroczystość nadania Gimnazjum Niepublicznemu nr 12 imienia Lotników Amerykańskich i wręczenia sztandaru szkołom prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych.

Dzień 14 października 2010 roku był bardzo szczególnym dniem w historii naszej szkoły. Gimnazjum Niepublicznemu nr 12 nadano imię Lotników Amerykańskich oraz wręczono sztandar szkołom prowadzonym przez PSPO.

Uroczystości towarzyszył podniosły nastrój. Na początku odśpiewano Hymn Państwowy, a następnie dyrektor Szkoły pani Wioletta Majewska powitała przybyłych gości, wsród nich byli: przedstawiciele Ambasady USA Pani pułkownik Mary Peterson, Pan podpułkownik Scott Wallace, Pan podpułkownik Keith Surowiec, przedstawiciel miasta Łomianki - Pani Jolanta Niegrzybowska, ksiądz proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju - Jan Ujmo, rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoł PSPO.

Po krótkiej prezentacji uczniów przybliżającej nam sylwetki patronów szkoły - Lotników Amerykańskich, którzy zginęli 18.IX.1944 roku niosąc pomoc powstańcom warszawskim, nastąpiła ceremonia nadania szkole imienia. Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Promocji Oświatowych pan Jerzy Ryzak odczytał stosowną uchwałę i przekazał akt nadania imienia szkole pani dyrektor.

Kulminacyjnym i jakże wzruszającym punktem uroczystości było wprowadzenie przez rodziców sztandaru szkolnego. W imieniu rodziców pani Katarzyna Gisman odczytała akt fundacji sztandaru, który następnie został podpisany przez przedstawicieli rodziców, panią dyrektor Wiolettę Majewską, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Marię Grądzką, Julię Jadzińską, Julię Świstuniuk, Annemarie Vanlangendonck, Sebastiana Zaronia oraz przez zaproszonych gości. Następnie poczet rodziców przekazał sztandar pani dyrektor, która oddała go w ręce uczniów. Od tej chwili sztandar ten będzie symbolem naszych szkół i będzie jednoczył całą szkolną społeczność.

Po przekazaniu sztandaru odbyło się ślubowanie uczniów klasy I Gimnazjum i I Liceum. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali paszporty Gimanzjalisty i Licealisty.

Dzień 14 października 2010 roku był dla nas pięknym świętem, które zapamiętamy na długo. Od tego dnia nie jesteśmy już bezimiennym gimnazjum. Mamy swoją tożsamość, imię i sztandar.

O uroczystości możecie Państwo przeczytać także na stronie Ambasady USA U.S. Embassy

Zdjęcia