Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Nasze Gimnazjum jest dynamiczną społecznością tworzoną przez uczniów, nauczycieli i rodziców, w której uczeń w przyjaznych warunkach rozwija się harmonijnie i wszechstronnie.

Przygotowujemy młodego człowieka do kształcenia się przez całe życie, staramy się wzmacniać w nim poczucie własnej wartości, nauczyć uczenia się i nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do studiów, umieją zdobywać i wykorzystywać informacje, posiadają umiejętność pracy w zespole i prezentacji własnych osiągnięć, są otwarci na świat kultury i odmienność światopoglądową.