Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Język angielski

Język angielski w naszych szkołach traktowany jest priorytetowo. Wszyscy uczniowie mają zapewnione cztery godziny nauki języka angielskiego tygodniowo, oraz od klasy 4-tej piątą godzinę konwersacji z native speakerem.

Dzięki współpracy z British Council dołączyliśmy do programu partnerskiego Addvantage na poziomie Złoto!

 

advantage.100.png

 

Wysoka jakość zajęć językowych osiągana jest dzięki wykwalifikowanej kadrze i sprawdzonym metodom nauczania. Angliści w naszej szkole to doświadczeni nauczyciele, którzy związani są z nami od wielu lat, a niektórzy nawet od samego początku istnienia placówek.

Język angielski wykładany jest według najnowszych standardów nauczania zgodnego z Common European Framework. Nauczyciele aktywnie uczestniczą w kursach, szkoleniach i konferencjach metodycznych. Ponadto korzystają z pomocy i wskazówek doświadczonych konsultantów metodycznych.

Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w naszych szkołach jest zainteresowanie ucznia nauką języka, uwrażliwienie na język angielski spotykany w życiu codziennym. Celem nauczania na etapie wczesnoszkolnym jest zaprzyjaźnienie dzieci z językiem angielskim, wprowadzenie ich w świat obcego języka.

Celem nauczania w programie dla kontynuujących edukację jest wytworzenie podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie w tym języku.

Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej podzielone jest na dwa etapy. Etap pierwszy dotyczy uczniów klas 0-3, którzy przechodząc do klasy czwartej rozpoczynają etap drugi. W ramach czterech godzin języka angielskiego tygodniowo uczniowie realizują program nauczania odpowiedni dla poszczególnego etapu. Oprócz podręczników na zajęciach dzieci korzystają z edukacyjnych czasopism językowych „Kids’ News”, „Click”, „Crown” sprowadzanych z Wielkiej Brytanii.

Zaplanowany program nauczania sprzyja stopniowemu rozwojowi wszystkich czterech sprawności językowych (rozumienia, mówienia, czytania i pisania) potrzebnych uczniowi do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej. Na lekcjach języka angielskiego dzieci uzyskują wiedzę na temat krajów anglojęzycznych. Systematycznie rozwijają strategię uczenia się poprzez regularne ćwiczenia powtórkowe, krótkie sprawdziany i testy. Naukę języka urozmaicają ćwiczenia poświęcone nauce wymowy, piosenki, wiersze, rymowanki, gry językowe, filmy DVD. Uczniowie chętnie wykonują zadania typu „projekt”, zachęcające do poznawania nowego słownictwa.

Język angielski - gimnazjum

Każdego roku, we wrześniu, wśród uczniów klas pierwszych gimnazjum, zostaje przeprowadzona diagnoza znajomości języka angielskiego. Diagnoza składa się z części pisemnej – krótkiego testu oraz części ustnej. Część ustna ma charakter indywidualnej rozmowy ucznia z nauczycielem. Wyniki przeprowadzonych testów pozwalają nam na utworzenie grup językowych dostosowanych do poziomu znajomości języka. Uczniowie uczą się na dwóch poziomach intensywnym i zaawansowanym.

Po semestrze nauki przeprowadzany jest kolejny test i na podstawie wyników uczniowie mają możliwość przejścia pomiędzy grupami. Warunkiem przejścia ucznia/uczennicy z grupy na poziomie intensywnym do grupy zaawansowanej jest otrzymanie bardzo dobrej oceny semestralnej oraz uzyskanie wyniku z egzaminu semestralnego przynajmniej 86%. Uczeń/Uczennica przechodzi z grupy o poziomie zaawansowanym do grupy o poziomie intensywnym w przypadku otrzymania dostatecznej oceny semestralnej oraz uzyskania wyniku z egzaminu semestralnego poniżej 76%. Jeżeli wyniki z egzaminu są bliskie minimalnej ocenie kwalifikującej do przejścia międzygrupowego na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły uczeń ma możliwość ponownego napisania egzaminu semestralnego.

Powyższe zasady odnoszą się do każdego semestru w toku nauki. Testy przeprowadzane są tylko do celów weryfikacji międzygrupowej.

Pracujemy ciężko, ale to się opłaca!

Intensywna praca, jaką wkładają uczniowie w naukę języka angielskiego przynosi rezultaty. Każdego roku nasi uczniowie zostają nagrodzeni lub wyróżnieni w licznych konkursach językowych. Później już jako gimnazjaliści niektórzy z nich przystępują do egzaminu PET i zdają go z sukcesem, a licealiści do First Certificate.

Zdolności komunikowania się w języku obcym poza granicami Polski, szczególnie w czasie wyjazdów wakacyjnych, przynosi wiele satysfakcji zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

Nie tylko lekcje są ciekawe, nie nudzimy się też po zajęciach!

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w szeregu szkolnych imprez i konkursów językowych:

 • Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „School English Song Contest”
 • Szkolny Konkurs Ortograficzny Języka Angielskiego „The champion of the spelling”
 • St Valentine’s Day - konkurs na najładniejszą kartkę i wiersz walentynkowy
 • Hallowe’en Festival – konkurs na najciekawszą dynię w kategoriach:
  • the largest one
  • the smallest one
  • the funniest one
  • the scariest one

oraz ogólnoposlkich konkursach językowych:

 • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu w Krakowie
 • Ogólnopolskie Konkursy Języka Angielskiego organizowane przez firmę oświatową „ Łowcy Talentów - Jersz”:
  • English High Flier
  • English Ace
 • Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe Olimpus
  • sesja jesienna, zimowa, wiosenna
 • Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Szkolną Akademię Wiedzy
  • Sezam
  • Geniusz
 • Ogólnopolskie Konkursy Języka Angielskiego organizowane przez Centrum Edukacji Szkolnej
  • Multitest
  • Mix
  • Albus
 • Ogólnopolskie Konkursy EDI
  • Pingwin
  • Panda
 • Międzynarodowy Test Oxford Plus organizowany przez Oxford Educational International – London – organizowany przez przedstawiciela w Polsce – Polskie Media Amer.Com.S.A. w Warszawie

Dzieci chętnie biorą udział w przedstawieniach językowych „English Drama” przygotowywanych z różnych okazji. Przynajmniej raz w roku uczniowie mają okazję uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym wystawionym przez zaproszonych w ramach „The English Theatre Company” aktorów z Wielkiej Brytanii. W ramach zajęć na kole języka angielskiego dzieci szczególnie uzdolnione lub dwujęzyczne mają możliwość przygotowania się do egzaminów dla dzieci organizowanych przez British Council.

Angielski to jest to, co lubię!

Nauka języka angielskiego to nie przykry obowiązek, ale prawdziwa przyjemność. Pracując z dziećmi:

 • uwzględniamy ich naturalną potrzebę ruchu, zabawy, śpiewania i wykonywania prostych prac plastyczno-technicznych
 • rozwijamy w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
 • stopniowo przygotowujemy dzieci do samodzielności w procesie uczenia się
 • zapewniamy uczniom możliwość stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu indywidualnych lub grupowych projektów
 • rozwijamy w uczniach postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
 • kształtujemy w dzieciach motywację do nauki dającą poczucie sukcesu w nauce języka niezależnie od zdolności ucznia w tym kierunku