Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Stypendia w Gimnazjum

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów naukowych zawarte są w Regulaminie opłat w Zespole Edukacyjnym im. Lotników Amerykańskich, który obowiązuje od kwietnia 2018 roku.

 § 7

Opłaty dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.

Absolwenci szkoły podstawowej:

  1. Dla ucznia rozpoczynającego naukę w Gimnazjum Niepublicznym nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi opłata wynosi 90% wysokości czesnego, gdy:

          a. uczeń jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanego przez kuratora oświaty  lub

          b. uczeń uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej średnią minimum 5,00; ocenę minimum bardzo dobrą z zachowania oraz minimum 87% (średnia z części z języka polskiego i z matematyki) ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej;

          

Uczniowie gimnazjum

     2. Dla ucznia Gimnazjum Niepublicznego nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi opłata wynosi 90% wysokości czesnego, gdy:

​        a. uczeń jest laureatem olimpiady przedmiotowej dla gimnazjum (Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów) lub/i konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanego przez kuratora oświaty lub

        b. uczeń uzyskał na świadectwie ukończenia klasy I lub II: średnią ocen minimum 4,75; ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą;