Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Zebrania z rodzicami w gimnazjum

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 w gimnazjum

oraz w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej odbywają się o godzinie 18.00.

DATA

GIMNAZJUM/SSP13

12 września

Rada Pedagogiczna

Zebranie

17.00

10 października

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty – 18.00

14 listopada

Rada Pedagogiczna

 

Dzień Otwarty – 18.00

12 grudnia

 

Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem)

12 grudnia

Rada Pedagogiczna

Zebranie 18.00
(podanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi
i nieklasyfikowaniem)

Dzień Otwarty

16 stycznia

Wpisanie ocen semestralnych

23 stycznia

Rada Pedagogiczna

zatwierdzająca i klasyfikacyjna po 1 semestrze

Dzień Otwarty – 18.00

25 stycznia

Koniec 1 semestru

20 marca

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty – 18.00

24 kwietnia

Rada Pedagogiczna

Dzień Otwarty – 18.00

15 maja

Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem

15 maja

Rada Pedagogiczna

Zebranie – 18.00

Dzień Otwarty

5 czerwca

Wpisanie ocen rocznych

12 czerwca

Rada Pedagogiczna

zatwierdzająca i klasyfikacyjna

19 czerwca

Koniec 2 semestru