Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Język niemiecki

Język niemiecki nauczany jest w liceum w grupach międzyoddziałowych dostosowanych do  wiedzy i umiejętności uczniów. Przydzielenie do grupy z odpowiednim dla ucznia poziomem zaawansowania języka poprzedza test diagnostyczny. Podział na grupy sprzyja osiąganiu przez wszystkich uczniów lepszych efektów poprzez odpowiedni dobór treści, materiałów nauczania i tempa pracy.

Głównym celem nauczania języka na tym etapie jest ukształtowanie u naszych uczniów umiejętności samodzielnego zastosowania nabytej wiedzy i sprawności językowych w sytuacjach zachodzących poza klasą szkolną, a więc w prawdziwym świecie. Chcielibyśmy także, by uczniowie w przyszłości, już bez naszej ingerencji, dalej pracowali nad rozwojem swojej znajomości języka, dlatego duży nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

Z wizytą w Berlinie