Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43
Edukacja emocjonalna i społeczna w naszej szkole

Edukacja emocjonalna i społeczna w naszej szkole

Dlaczego Brawo JA?

Dzieci uczą się od małego matematyki, by w dorosłym życiu liczyć pieniądze i obsługiwać swoje konto w banku. Uczą się pisać, by porozumiewać się z innymi na odległość. A co z edukacją emocjonalną i społeczną?

W wielu miejscach na świecie prowadzone są w przedszkolach i szkołach odrębne, systematyczne zajęcia w zakresie edukacji emocjonalnej. W niektórych stanach Ameryki obecna jest ona w szkołach od blisko 30 lat. Badania pokazują, że uczenie dzieci od najmłodszych lat konstruktywnych sposobów wyrażania emocji, efektywnego rozwiązywania problemów interpersonalnych, współdziałania, odpowiedzialności za dokonywane wybory, przynosi wymierne rezultaty. Tak edukowane dzieci, w porównaniu z innymi rówieśnikami, rzadziej popadają w uzależnienia i konflikty z prawem, mają mniej problemów ze zdrowiem psychicznym i wyżej oceniają jakość swojego życia.

My także dostrzegamy, jak ważne są kompetencje emocjonalne i społeczne. Traktujemy je jako indywidualny kapitał, niezbędny do budowania sukcesu na polu osobistym, edukacyjnym, a później zawodowym. Aby wspierać budowanie tych zasobów, w biznesie określanych „kompetencjami miękkimi”, stworzyliśmy autorski program warsztatów Brawo Ja, który od września 2018 roku jest realizowany w naszej szkole.

Nasz cel

Celem warsztatów jest rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wspieranie aktywnej postawy, inspirowanie do odważnego mierzenia się z wyzwaniami, do refleksji nad otaczającym nas światem i wnikliwej obserwacji siebie.

Jesteśmy przekonani, że szkoła ucząca kompetencji społeczno-emocjonalnych daje małemu człowiekowi narzędzia do lepszego funkcjonowania w zmieniającym się nieustanie świecie. A tym samym zmienia świat na lepszy. Bez tych umiejętności będziemy zagubieni w życiu i będziemy walczyć każdego dnia z tym, co mamy wewnątrz.

Bez ocen

Na warsztatach Brawo Ja nie stawiamy ocen.

Po pierwsze – chcemy rozwijać umiejętności, które nie są egzaminowane, czyli społeczne i emocjonalne. Poza tym - jak ocenić sprawiedliwie pracę z emocjami, rozmowy o uczuciach, scenki dramowe czy filozoficzne rozważania np. o śmierci?

Po drugie – chcemy kształtować w dzieciach motywację wewnętrzną, a ocena to bardzo silny bodziec zewnętrzny. Zależy nam na tym, by dzieci były skupione na motywach swojego działania, zasadności dokonywanych wyborów, a nie koncentrowały się na tym, co zewnętrzne, czyli na nagrodzie. Nagrodą samą w sobie ma być działanie, skuteczność, sprawczość, efektywność i satysfakcja z aktywności.

Motywacja zewnętrzna często zabija motywację wewnętrzną. Zasadność zasady „bez ocen” ilustruje wiele badań, np. badania Leppera dotyczące dzieci wczesnoszkolnych. Badacze w dwóch grupach dzieci badacze stworzyli identyczne warunki do swobodnej twórczości dziecięcej. Dali uczestnikom badania kredki, mazaki, farby i dzieci mogły swobodnie tworzyć. W jednej z dwóch grup, na koniec działań, maluchy w nagrodę dostawały złote medale, w drugiej nie. Badania wykazały, że dzieci w grupie nienagradzanej czerpały satysfakcję z samego działania, realizacji zadań, tworzenia, wspólnej zabawy. W grupie nagrodzonej medalami dzieci przed prawie każdym działaniem pytały czy znowu dostaną nagrodę. Kiedy dowiadywały się, że nie zostaną nagrodzone, zniechęcały się, były zawiedzione, nie widziały sensu swojej pracy, często stawały się bierne.

Chcemy więc rozwijać w dzieciach umiejętności, gdzie miarą sukcesu są ich możliwości, a do postępów motywować je, opierając na motywacji wewnętrznej, a nie zewnętrznej.

Brawo Ja w praktyce warsztatowej

Na warsztatach dzieci:

• Badają jak to, co robią wpływa na innych i otaczający je świat

• Uczą się budowania relacji opartych na wymianie i akceptacji

• Odkrywają swoje mocne i słabe strony i uczą się jak z tej wiedzy korzystać

• Poszukują nowych, twórczych rozwiązań

• Uczą się nieszablonowego myślenia

• Ćwiczą uważną obserwację otoczenia

• Uczą się jak wykorzystywać przestrzeń i dostępne materiały do osiągania celów

• Uczą się działać spontanicznie bez wyznaczonego planu, a także wyznaczać sobie cele i planować działania

• Realizują projekty indywidualne i grupowe

• Improwizują, gdy nie będzie gotowego scenariusza

• Podejmują wyzwania pod presją czasu

Podczas warsztatów będziemy zaglądać tam, gdzie mało kto zagląda. Przyglądać się zwyczajnym sprawom w niecodzienny sposób. Będziemy próbowali zwyczajne rzeczy i zjawiska traktować jako materiał, który można przetworzyć w dowolny sposób tworząc coś całkiem nowego. Rozmawiać, bawić się i poznawać nowe. Radzić sobie z trudnościami i budować wewnętrzną siłę. Uczyć się słuchać i nie bać się mówić. Wszystko na miarę naszych możliwości: w zabawie, zadaniach, doświadczeniach, bajkach i teatrze, poprzez wspólną przygodę.

Prowadzić nas będzie ciekawość i rodzące się z niej pytania.

Formy pracy

Metody warsztatowe oparte na aktywności własnej uczestników. Ćwiczenia oparte na metodzie uczenia się przez doświadczenie.

Metody pracy

• praca w grupach

• praca w parach

• burza mózgów

• elementy dramy

• elementy bajkoterapii

• twórcze myślenie

• improwizacja słowna i ruchowa.

• trening uważności

• rozwiązywanie konfliktów w kręgu z zastosowaniem metody NVC