Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43
Czy warto być empatycznym?

Czy warto być empatycznym?

Bezpieczeństwo psychiczne uczniów w szkole to temat, który wydaje się tak oczywisty, że nikt go w praktyce nie porusza. Jednak coraz więcej rodziców i uczniów alarmuje, że zaczyna się to robić palący problem.

W sytuacji chaosu organizacyjnego, przeładowania treściami – do szkół wracają zjawiska, które niepokoją rodziców – agresja rówieśnicza, prześladowanie, przemoc psychiczna – w tym często pojawiająca się w świecie wirtualnym. W naszych szkołach – znanych z rodzinnej atmosfery i ciepłych relacji – te zjawiska, jeśli występują, to w znikomym stopniu, ale staramy się „dmuchać na zimne”.

Zarówno dyrekcja, jak i nauczyciele naszych szkół poszukują wiedzy, inspiracji i konkretnych rozwiązań tego typu problemów.

Taką wiedzę mogli zdobyć 16 listopada 2018r. podczas III Forum Eksperckiego „Hejt! Jak uczyć empatii w czasach nienawiści?” organizowanym przez Kulczyk Foundation. Uporczywe nękanie, cyberbullying, grooming czy inne przejawy hejtu pojawiają się nawet na wczesnych etapach edukacji. Rodzice niepokoją się, gdy słyszą, że dziecko boi się wychodzić do szkoły, boi się tego, co może je spotkać ze strony rówieśników, a często także nauczycieli. O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas konferencji.

Poza tym nauczyciele naszych szkół inspirowali się ciekawymi dyskusjami i wykładami, których tematyka dotyczyła kontinuum pomiędzy hejtem a empatią. Różnorodny program pozwolił oświetlić problem obecności hejtu i kształtowania empatii w szkole z różnych stron. Z konferencji wyszliśmy z ciekawymi przemyśleniami i wnioskami (także w formie pytań):

  • czy zawsze musimy być „political correct”? Czy możemy otwarcie wyrażać nasze zdanie? co z wolnością słowa? Jak wyrażać opinie, by nie raniły innych?

  • czy jesteśmy bezbronni wobec hejtu? Jakie rozwiązania prawne możemy wykorzystać, by chronić siebie albo swoich uczniów?

  • czy walka z hejtem to walka ze sprawcą, czy zmiana mentalności całej społeczności szkolnej?

  • jak uniknąć hejtu w relacjach rodzic-nauczyciel?

Wiele wystąpień miało charakter przemówień motywacyjnych, dzięki którym mogliśmy spojrzeć na swoją praktykę z innej strony i zainspirować się doświadczeniami innych (np. Romana Paszkego – kapitana jachtowego i żeglarza ). Organizatorzy zadbali też o praktyczny wymiar empatii – przygotowali zadania, które miały zachęcać do rozmów i wymiany doświadczeń. To chyba warunek konieczny i najbardziej efektywna droga do uczenia empatii w szkole – zrozumienie, czym ona jest od praktycznej strony.

W październiku dyrektorzy naszych szkół uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji „Empatyczna Edukacja”, na której zgłębiano tematy dotyczące: edukacji matematycznej, prospołecznemu i prorozwojowemu wykorzystaniu Internetu przez młodzież, wpływu empatycznego dialogu na rozwój dzieci, korelacji między relacjami uczniów a jakością pracy szkoły, znaczeniu i następstwach stresu.

Wyjątkowo wartościowe okazały się też panele dyskusyjne i warsztaty, na których wspólnie próbowano odpowiedzieć na pytania: „Jak zmotywować niezmotywowanych?”, „Czy empatia to wartość?”, „Nauczyciel monologujący czy uczestnik dialogu?” „Jak ćwiczyć empatyczną komunikację z młodszymi dziećmi?” „Czy złość to uzdrawiająca emocja?”.

Wśród prelegentów znalazło się wielu znakomitych dydaktyków, psychologów, biologów i praktyków w dziedzinie edukacji, między innymi: prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko, dr hab. prof. nadzw. Maciej Karwowski, dr Marek Kaczmarzyk, dr Marzena Żylińska.

Zdjęcia