Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43
Nasze szkoły z certyfiktem KFON

Nasze szkoły z certyfiktem KFON

Przedstawicielki naszego Stowarzyszenia Pani Renata Żbikowska, przewodnicząca Zarządu PSPO Oddz. I oraz Pani Agnieszka Berus, dyrektorka ds. administracji i marketingu, wzięły udział w dorocznym spotkaniu członków Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Konferencja KFON, którego nasze stowarzyszenie jest członkiem, odbywała się pod hasłem: „Co niepokoi w oświacie”.

W programie obrad znalazły się panele:

  1. Zmiany w prawie oświatowym – panel poprowadził dr hab. Mateusz Pilich, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Pracował m.in. na stanowiskach związanych z obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność w sektorze edukacji niepublicznej i publicznej

  2. Współpraca z samorządem oraz organizacjami lokalnymi. Twoja placówka na rynku usług edukacyjnych – praktyczne rozwiązania. Prowadząca Ewa Szymanka – Płaska to wieloletni nauczyciel, edukator, wykładowca akademicki, szkoleniowiec oświatowych kadr zarządzających.

  3. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych - panel prowadził Grzegorz Pochopień, autor Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz przepisów w zakresie dotacji przedszkolnej oraz dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych.

Wyjątkowym akcentem konferencji było wręczenie certyfikatów jakości KFON dla naszej szkoły podstawowej oraz liceum.

W konferencji KFON uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń oświatowych, fundacji, właściciele i dyrektorzy, którzy prowadzą przedszkola i szkoły niepubliczne na terenie całego kraju.

Była wśród nich Pani Krystyna Starczewska, założycielka pierwszych szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, od lat pełniąca funkcję prezeski KFON.

Zdjęcia