Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Przekaż 1% podatku na działalność PSPO

Apelujemy do wszystkich Rodziców oraz Przyjaciół szkół Zespołu Edukacyjnego im. Lotników Amerykańskich o przekazywanie 1 % podatku za rok 2016 na rzecz PSPO ODDZ.I OPP.

Jak przekazać 1% naszym szkołom?

W deklaracji rocznej musimy poszukać obszaru "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO" w polu Numer KRS podajemy: 0000050337, a następnie w polu Wnioskowana kwota kwotę darowizny.

PIT-OPP

 

pit-37 pit-36 i pit-36l on-line

Darowizny na rzecz naszej szkół podlegają odliczeniu

Dodatkowe odliczenia podatku oraz indywidualne darowizny można przekazywać podając następujące dane:

POLSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI OŚWIATOWYCH ODDZIAŁ I
KRS NR: 0000050337
KONTO NR: 21 1240 6410 1111 0010 6008 6214

Nasze stowarzyszenia znajduje się w WYKAZIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. Lista organizacji pożytku publicznego ułożona jest wg kolejnych numerów KRS.

Jaką kwotę zebraliśmy w 2017?

W 2017 roku z tytułu 1% wpłacili państwo kwotę 35 813,60 zł. Wykorzystaliśmy państwa wsparcie na zakup urządzeń na plac zabaw przy Motylkowej Akademii i stworzenie nowoczesnej pracowni biologicznej w budynku nr 18.

Pracownia jest wyposażona w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, stoły umożliwiające pracę zespołową i prowadzenie doświadczeń. Z pracowni biologicznej korzystają uczniowie klas VII szkoły podstawowej, gimnazjaliści oraz licealiści

LICZY SIĘ KAŻDA NAWET BARDZO MAŁA KWOTA!

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

PSPO jest Organizacją Pożytku Publicznego

Serdecznie zapraszamy do przekazania 1% swojego podatku na działalność edukacyjną naszego stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie promocji Oświatowych Oddział I, w czerwcu 2014 roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i zostało umieszczone w:

Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzonym zgodnie z art.27a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014r., poz.1118 z późn.zm.)

W związku z tym możecie Państwo przekazać 1% podatku bezpośrednio dla PSPO ODDZ.I, które zebrane środki przeznaczy na działalność statutową.

Dane do przekazania 1% podatku:

PSPO ODDZ.I
KRS nr 0000050337

rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A.
nr rachunku 21 1240 6410 1111 0010 6008 6214


 

Przekaż 1% podatku na działalność PSPO

Sprawozdania z działalności Organizacji Pożytku Publicznego 

Tutaj mogą Państwo zapoznać się ze sprawozdaniami PSPO O/I OPP