Kalendarz szkoły podstawowej
Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Kalendarz szkoły podstawowej

 

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO (04.09.2017)

7 września 2017

zebranie informacyjne kl. 1-6

Rada Pedagogiczna

19 października 2017

 

dzień otwarty kl. 1-6

ocena opisowa kl. 1-6

Rada Pedagogiczna

23 listopada 2017

zebranie z rodzicami

 

11 grudnia 2017                      

wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I semestr

 podanie propozycji ocen za I semestr kl. 4-6

14 grudnia 2017                 

dzień otwarty kl. 4-6

Rada Pedagogiczna

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA (23.12.2017-01.01.2018)

W dniach 27 -29. 12. 2017 zorganizowana będzie opieka świetlicowa dla uczniów klas 1 - 6

4 stycznia 2018

wystawienie ocen za I semestr

11 stycznia 2018

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna

ocena opisowa kl. 1 – 3

dzień otwarty kl. 1 – 3 (tylko wychowawcy)

FERIE ZIMOWE (15.01-28.01.2018)

1 marca 2018

zebranie kl. 1-6

Rada Pedagogiczna

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA (29.03-03.04.2018)

W dniach 29 - 30.03 zorganizowana będzie opieka świetlicowa dla klas 1- 6

19 kwietnia 2018

ocena opisowa kl. 1-6

dzień otwarty kl. 1-6

Rada Pedagogiczna

14 maja 2018

podanie zagrożeń oceną niedostateczną – kl. 4 - 6

24 maja 2018

podanie propozycji ocen końcoworocznych kl. 4-6

ocena opisowa kl. 1-3 (propozycja oceny rocznej)

dzień otwarty kl. 1-6

Rada Pedagogiczna

7 czerwca 2018

wystawienie ocen rocznych

14 czerwca 2018

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO (22.06.2018)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, ROZDANIE ŚWIADECTW (22.06.2018)

Dodatkowe dni wolne:

02.11.2017, 03.11.2017, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 01.06.2018

Poniżej znajduje się kalendarz wydarzeń w Społecznej Szkole Podstawowej nr 13.

Możesz zaimportować nasz kalendarz do swojego kalendarza prywatnego używając tych linków: