Zebrania z rodzicami w szkole podstawowej
Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Zebrania z rodzicami w szkole podstawowej

Terminarz spotkań z Rodzicami i Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018.

Zachęcamy skorzystania z naszego interaktywnego kalendarza który można zaimportować do telefonu lub własnego kalendarza.

Klasy 1-3, godz. 17.00

Klasy 4-6, godz. 17.30

 • 7 września 2017r. Zebranie informacyjne kl. 1-6
 • 19 października 2017r.   Dzień otwarty kl. 1-6, ocena opisowa kl. 1-6
 • 23 listopada 2017r.  Zebranie z rodzicami
 • 11 grudnia 2017r.  Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I semestr, podanie propozycji ocen za I semestr kl. 4-6
 • 14 grudnia 2017r.  Dzień otwarty kl. 4-6
 • 4 stycznia 2018r.  Wystawienie ocen za I semestr 
 • 11 stycznia 2018r.   Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna, ocena opisowa kl. 1 – 3,dzień otwarty kl. 1 – 3 (tylko wychowawcy)
 • 1 marca 2018r.  Zebranie kl. 1-6
 • 19 kwietnia 2018r.  Ocena opisowa kl. 1-6, dzień otwarty kl. 1-6
 • 14 maja 2018r.  Podanie zagrożeń oceną niedostateczną – kl. 4 - 6
 • 24 maja 2018r.  Podanie propozycji ocen końcoworocznych kl. 4-6, ocena opisowa kl. 1-3 (propozycja oceny rocznej), dzień otwarty kl. 1-6
 • 7 czerwca 2018r.  Wystawienie ocen rocznych
 • 14 czerwca 2018r.   Rada Pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna

 

Zebrania z rodzicami w klasach 7

Godzina 17.00

 • 6 września 2017 r. Zebranie

Godzina 17.30

 • 11 października 2017 r. Dzień otwarty
 • 15 listopada 2017 r. Dzień otwarty 
 • 6 grudnia 2017 r. Zebranie, Podanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem.
 • 21 marca 2018 r. Dzień otwarty
 • 25 kwietnia  2018 r. Dzień otwarty 
 • 23 maja 2018 r. Zebranie Wpisanie propozycji ocen, ocen zachowania, zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem
 • 20 czerwca 2018 r. Rada pedagogiczna zatwierdzająca i klasyfikacyjna