Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Kalendarz szkoły podstawowej

Kalendarz roku szkolnego 2022 / 23 (klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz liceum)

 

Szczegółowy harmonogram roku szkolnego 2022 / 23 (klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz liceum)

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

1 września 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

8 września 2021

Zebranie informacyjne klas 7 i 8

9 września 2021

Rada pedagogiczna i zebranie informacyjne klas 1 - 6 

6 października 2021

Spotkanie online z rodzicami ósmoklasistów

(poświęcone egzaminowi ósmoklasisty)

13 października 2021

Dzień otwarty klas 7 i 8

21 października 2021

Rada pedagogiczna klas 1 - 6 

4 listopada 2021

Dzień otwarty i ocena opisowa klas 1 - 6 

15 grudnia 2021

Podanie propozycji ocen śródrocznych w klasach 1 - 8

Podanie zagożeń oceną niedostateczną w klasach 4 - 8 

Zebrania z rodzicami oraz dzień otwarty klas 7 i 8

16 grudnia 2021

Rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami klas 4 - 6

23 grudnia 2021

- 2 stycznia 2022

Zimowa przerwa świąteczna

19 stycznia 2022

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 7 i 8

20 stycznia 2022

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 1 - 6

27 stycznia 2022

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna i zatwierdzająca klas 1 - 6

Ocena opisowa i zebranie z rodzicami klas 1 - 3

31 stycznia 2022

- 13 lutego 2022

Ferie zimowe

9 marca 2022

Dzień otwarty klas 7 i 8

17 marca 2022

Rada pedagogiczna klas 1 - 6 

14 - 19 kwietnia 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia 2022

Rada pedagogiczna, ocena opisowa i zebranie klas 1 - 6

13 maja 2022

Podanie zagrożeń oceną niedostateczną klas 4 - 6
18 maja 2022

Podanie propozycji ocen rocznych w klasach 7 i 8

Podanie zagożeń oceną niedostateczną w klasach 7 i 8 

19 maja 2022

Podanie propozycji ocen rocznych w klasach 4 - 6

Ocena opisowa w klasach 1 - 3 (propozycja oceny rocznej)

Dzień otwarty klas 1 - 6

25 maja 2022

Zebrania z rodzicami oraz dzień otwarty klas 7 i 8

25 - 27 maja 2022

Egzaminy ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy)

6 czerwca 2022

Wpisanie ocen rocznych klas 1 - 6

14 czerwca 2022

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna i zatwierdzająca klas 1 - 6

15 czerwca 2022

Wpisanie ocen rocznych klas 7 i 8

24 czerwca 2022

Uroczystość zakończenia roku szkolnego, rozdanie świadectw

Dodatkowe dni wolne:

2 i 12 listopada 2021, 7 stycznia 2022, 2 maja 2022, 17 czerwca 2022.

Możesz zaimportować nasz kalendarz do swojego kalendarza prywatnego używając tych linków: