Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
  • Przedszkole Niepubliczne Motylkowa Akademia
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Koła językowe

Świat składa się z indywidualności. Dzięki tej mnogości uzdolnień i zamiłowań życie jest ciekawsze a obcowanie z ludźmi bardziej interesujące. W każdym z nas tkwią ukryte czasem talenty i zdolności, warto spróbować je wydobyć a sami będziemy zaskoczeni jakie mamy możliwości. Teraz pozostaje tylko je pielęgnować i rozwijać. Zapraszamy do udziału w kołach zainteresowań, gdzie z pewnością każdy uczeń znajdzie w sobie to ważne "coś".

Grafik zajęć pozalekcyjnych klas 1 - 3 i 4 - 6

ENGLISH SKILLS  -  Anna Ludwicka, Sylwia Róg - Lejkowska, Beata Kapica, Aneta Lejb

Egzaminy Cambridge to doskonały sposób, by pokazać dzieciom jak dużo umieją i zachęcić je do dalszej nauki. Natomiast dla każdego rodzica jest dużą przyjemnością patrzeć, jak dziecko nabiera pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
Zadania egzaminacyjne sprawdzają cztery podstawowe umiejętności językowe. 
W klasach młodszych polegają one między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje dzieci. Każde dziecko przystępujące do Cambridge Young Learners English Tests otrzymuje oficjalny certyfikat, na którym znajdują się oceny ze wszystkich trzech części testu przedstawione w postaci tarcz.
Są to egzaminy międzynarodowe z prestiżowym certyfikatem Cambridge ESOL potwierdzającym znajomość języka angielskiego. Pozwalają one usystematyzować zdobytą wiedzę, wzmacniają wiarę dziecka we własne siły i dają poczucie sukcesu.
Starsze dzieci zachęcamy do przygotowywania się do egzaminu KET (Key English Test). Zdanie tego egzaminu i otrzymanie certyfikatu potwierdza znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie podstawowym (A2).
Egzamin KET składa się z części obejmującej słuchanie, mówienie oraz czytanie 
i pisanie.

 

Koło ,,Starters” skierowane jest do uczniów klas drugich i trzecich.

Koło ,,Movers” dedykowane jest klasom czwartym i piątym (kurs trwa 3 semestry).

Koło ,,KET” skierowane jest do uczniów klas piątych i szóstych (kurs trwa 3 semestry).