Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych OPP
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po naszej szkole!

Kandydatom do szkoły podstawowej oferujemy

 • indywidualne podejście do ucznia (małe zespoły klasowe - max. 18 osób);
 • wysoki poziom zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia szkoły w postaci tablic interaktywnych, programów multimedialnych, pracowni komputerowej;
 • zajęcia z etyki
 • naukę języków obcych:
  • j. angielskiego – kl. 1 – 6 cztery razy w tygodniu, oraz dodatkową, piątą godzinę konwersacji z native speakerem dla klas 4 - 6 
  • j. niemiecki/j. hiszpański kl. 4 - 6 trzy razy w tygodniu 
  • j. niemiecki/j. hiszpański kl. 1-3 jedna godzina w tygodniu
  • klasa „0” j. angielski trzy razy w tygodniu, j. hiszpański/j. niemiecki jedna godzina w tygodniu
 • możliwość zdobycia certyfikatów z j. angielskiego:

  • klasy 3 Starters
  • klasy 4,5 Movers
  • klasy 6 Flyers 
 • bogatą ofertę kół zainteresowań dla uczniów kl. 1– 6,

 • zajęcia wyrównawcze (kl. 1 – 3), „odrabianki” (odrabianie pracy domowej pod opieką nauczyciela), 
 • zajęcia z reedukacji dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego,
 • zajęcia wychowania fizycznego we własnej sali gimnastycznej oraz w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym w Łomiankach, 
 • nauka pływania we własnym basenie, 
 • codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej, 
 • opieka świetlicy do godz. 17.00 w ramach czesnego, od godz. 17.00 do godz. 18 płatna. 

Za dodatkową opłatą w szkole organizowane są:

 • szachy, karate,nauka gry na instrumentach, koło pływackie, zumba, taniec, robotyka, 
 • zajęcia językowe: j. angielski,
 • zajęcia z logopedą,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • obiady. 

Masz pytania?

W przypadku dodatkowych pytań t prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub zapoznanie się z informacjami w zakładce o nas.

Ważne informacje dot. rekrutacji na rok 2019/2020

O przyjęciu dziecka decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz wpłata przez rodziców wpisowego. Opłata rekrutacyjna wynosi 120zł, płatne na konto szkoły na siedem dni przed rozmową.

Do klas II – VI przyjmowane są dzieci jedynie w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania dokumenty dot. szkoły podstawowej.

Statuty

Pozostałe pliki do pobrania

Ubezpieczenie