Akademia Talentów

„Akademia Talentów”, czyli aktywne wsparcie rozwoju uzdolnień w naszych szkołach
„Akademia Talentów” to autorski program wspierania uzdolnień, jaki realizujemy w naszych szkołach. Wykorzystujemy w nim nasze wieloletnie doświadczenia we wspieraniu uzdolnień, a także wnioski z ewaluacji programu „Wars i Sawa”, który realizowany był w naszym gimnazjum w ciągu ostatnich trzech lat.
Jaka wizja przyświeca programowi? Chcemy, by nasi uczniowie:

  • byli otwarci i ciekawi,
  • pragnęli eksperymentować,
  • nie bali się wieloznaczności obserwowanych zjawisk,
  • byli świadomi swoich mocnych stron,
  • z pasją podchodzili do każdego zadania i problemu, a także czerpali przyjemność z pracy i z nauki przez całe życie (zgodnie z ideą life-long learning).

Cechą wyróżniającą programu będzie sposób dojścia do takiego stanu. Chcemy działać dwutorowo: z jednej strony będziemy wspierać tak zwanych „olimpijczyków”, czyli rozpoznawać wybitne osiągnięcia uczniów i oferować im indywidualne wsparcie tutorskie, a z drugiej strony za pomocą warsztatów i różnorodnych działań dodatkowych postaramy się pomóc każdemu uczniowi rozpoznać własne mocne strony i rozwijać się zgodnie z własnymi predyspozycjami.

Program skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych i licealistów. Na początku roku skupiamy się na wytypowaniu uczniów wybitnie uzdolnionych i wdrożeniu ich do pracy w relacji tutorskiej (w ramach „Kuźni Talentów”). Dla pozostałych uczniów przygotowana zostaje (co roku aktualizowana) bogata oferta kół zainteresowań, warsztaty tematyczne, imprezy promujące talenty i zainteresowania oraz zajęcia z doradcą zawodowym. Co roku zmieniają się też projekty realizowane w klasach: za nami cykl spotkań „Kim będę w przyszłości?”, aktualnie zaczynamy realizację serii „Nasze pasje podczas godzin wychowawczych”. Skupiamy się także na tym, by nauczyć uczniów skutecznego uczenia się – oczywiście z wykorzystaniem wiedzy o własnych mocnych stronach.

Licealiści mają skupić się głównie na zdobyciu umiejętności zarządzania własnymi talentami i efektywnej organizacji własnego czasu, by indywidualne uzdolnienia przydawały się w planowaniu życiowej drogi – nie tylko zawodowej. Sami wybiorą oni tematykę warsztatów. Podczas spotkań z tutorami pracują oni nad realizacją własnych celów. Zadbamy też o wartościowe spotkania z inspirującymi ludźmi.

Program to nie wyłącznie działania skupione na uczniach – nie zapomnieliśmy o tak ważnych „ogniwach procesu edukacyjnego”, jakimi są rodzice i nauczyciele. Spotkania ze specjalistami, warsztaty, dzielenie się ciekawą literaturą, współpraca w organizacji imprez promujących talenty naszych uczniów – to tylko niektóre z działań, jakie zaoferujemy dorosłym zaangażowanym we wspieranie uzdolnień dzieci.

Tom Peters – amerykański pisarz i specjalista od zarządzania napisał: Nie ma żadnego usprawiedliwienia, by nie stać się wielkim – te słowa kładą nacisk na indywidualny wysiłek w podejmowaniu wielkich wyzwań. Działania wpisane w program Akademia Talentów zachęcają dzieci i młodzież do podejmowania takich zadań, a jednocześnie podkreślają, jak ważna jest przyjazna i wspierająca obecność dorosłego. Przewodnika, który umiejętnie takie wyzwania stawia, ale też pozwala na złapanie oddechu w trudnej walce o własną wielkość.

donation

PSPO jest Organizacją Pożytku Publicznego

Zapraszamy do przekazania 1,5% podatku na działalność edukacyjną naszego stowarzyszenia.

KRS: 0000050337
Nr konta: 33 1050 1025 1000 0024 3428 8409

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Szanujemy Twoją prywatność Polskie Stowarzyszenie promocji Oświatowych Oddzial I szanuje i przestrzega prawa do prywatności. Informacje o tym, w jaki sposób informacje są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane oraz w jaki sposób PSPO Oddział I dba o ochronę danych osobowych znajdują się na stronie Polityka Ochrony Danych Osobowych Więcej informacji o plikach cookies i ich funkcjonowaniu znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie korzystania z plików cookies. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji Zarządzania plikami cookies. View more
Akceptuj
Odrzuć