Polskie
Stowarzyszenie
Promocji
Oświatowych
Przedszkole
Niepubliczne
Motylkowa
Akademia
Społeczna
Szkoła
Podstawowa
nr 13
Liceum
Ogólnokształcące
Niepubliczne
nr 43