Języki obce

Będąc obywatelami współczesnego świata staramy się swobodnie komunikować
z każdym, kogo spotkamy na naszej drodze. Uczymy się porozumiewać w różnych językach, wiedząc że języki obce są  niezbędnym  narzędziem komunikacji w pracy, na polu naukowym, artystycznym i sportowym, ale także coraz częściej prywatnym. To dzięki nim możemy rozmawiać z obcokrajowcami, rozumieć filmy oraz teksty piosenek, poznać literaturę w języku jej autorów czy wyszukać w sieci potrzebne nam informacje.

Od początku istnienia naszego liceum języki obce są jego silną stroną.

Język angielski

Język angielski jest pierwszym językiem obcym, nauczanym na poziomie rozszerzonym. Stanowi również pierwszy wybór przy zdawaniu egzaminu maturalnego.

To w tym języku uczniowie czytają lektury i czasopisma, oglądają spektakle grup teatralnych z Wielkiej Brytanii, zdają egzaminy potrzebne do dalszego rozwoju i najchętniej porozumiewają się z obcokrajowcami.

Zajęcia języka angielskiego urozmaicone są konwersacjami z native speakerem czy zajęciami z kultury krajów anglojęzycznych, a także warsztatami prowadzonymi w języku obcym.

Znajomość języka na odpowiednim poziomie przydaje się nie tylko w czasie wyjazdów edukacyjnych do krajów Unii Europejskiej organizowanych wiosną, w czasie wizyt w ramach międzynarodowej wymiany międzyszkolnej, ale też w trakcie wielu egzaminów ( w tym Certyfikaty Cambridge) czy rekrutacji na wyższe uczelnie za granicą.

Oprócz  języka angielskiego w szkole można wybrać naukę języka niemieckiego, hiszpańskiego lub francuskiego, a w niektórych latach odbywały się również zajęcia z języka rosyjskiego czy łaciny.

Język francuski

Jest w naszej szkole tzw. „drugim” językiem obcym. Jego nauka rozpoczyna się w pierwszej klasie liceum. Poszerzamy wiedzę z języka francuskiego, korzystając ze sprawdzonych podręczników serii „ En Action 1 & 2”.

W czasie zajęć, główny nacisk stawiany jest na komunikację, a ułatwia to prowadzenie tych zajęć przez native speaker.
Uczniowie zainteresowani poszerzaniem wiedzy o języku francuskim mogą przystąpić do egzaminu sprawdzającego wiedzę z tego zakresu DELF/DALF

Język niemiecki

Drugim językiem obcym w naszej szkole jest niemiecki,którego uczymy z powodzeniem od lat. Korzystamy ze sprawdzonych podręczników wydawnictwa LektorKlett.

Umożliwiamy przystąpienie do egzaminów, które pozwolą zdobyć certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie (TELC).
Kładziemy nacisk na swobodę wypowiedzi i codzienną komunikację. Zależy nam na tym, aby uczniowie nie bali mówić się po niemiecku i chcieli doskonalić znajomość tego języka.

Mamy świadomość, że nawet bardzo dobra znajomość angielskiego to już za mało, dlatego kładziemy nacisk na drugi język obcy.

Lernt mit uns.

Język hiszpański

Język hiszpański jest w naszej szkole tzw. „drugim językiem”. Prowadzony jest od 1 klasy liceum, a poziom lekcji jest dostosowywany do każdej grupy indywidualnie i tak też dobierane są podręczniki.

Podczas lekcji uczniowie ćwiczą przede wszystkim umiejętność komunikacji oraz wypowiedzi ustnej, a dzięki zastosowaniu różnorodnych metod nauczania, gier i zabaw językowych oraz nowoczesnych technologii zajęcia nie ograniczają się tylko do wypełnienia kolejnej strony w podręczniku.

Aby uczniowie mogli ćwiczyć język w naturalnych warunkach co roku organizowane są wyjazdy na kursy językowe do Hiszpanii.

Dla zainteresowanych językiem hiszpańskim, w ramach koła pozalekcyjnego, istnieje możliwość przygotowywania się do egzaminów DELE.

donation

PSPO jest Organizacją Pożytku Publicznego

Zapraszamy do przekazania 1,5% podatku na działalność edukacyjną naszego stowarzyszenia.

KRS: 0000050337
Nr konta: 33 1050 1025 1000 0024 3428 8409

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku