Absolwenci

Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do studiów – umieją zdobywać i wykorzystywać informacje, posiadają umiejętność pracy w zespole i prezentacji własnych osiągnięć, są otwarci na świat kultury i odmienność światopoglądową.
Kończąc szkołę są doskonale przygotowani do przygody zwanej dorosłym życiem.

Nasi absolwenci dostali się na najlepsze uczelnie krajowe i zagraniczne! Są to m.in.:

– University od California w San Diego (kierunki – inżynieria kosmiczna i biznes międzynarodowy),

– The University of Manchester,

– Breda University of Applied Sciences,

– University of the Arts London,

– Uniwersytet Warszawski (m.in. takie kierunki jak neurokognitywistyka, anglistyka czy nauczanie języków obcych),

– Warszawski Uniwersytet Medyczny,

– Polish – Japanese Academy of Information Technology,

– Szkoła Główna Gospodarsta Wiejskiego w Warszawie,

– Warszawska Szkoła Filmowa,

– Akademia Leona Koźmińskiego,

– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

– Warsaw School of Information Technology.

Prezentujemy sylwetki uczniów naszych szkół, poznajemy ich pasje, dowiadujemy się jak przebiega ich kariera zawodowa, i które z wydarzeń szkolnych najbardziej zapadło im w pamięć.

Katarzyna Budzyńska
Maria Czok
Monika Folc
Agata Kochanowska
Janek Korycki
Natalia Kujawska
Elżbieta Kurkowska
Małgorzata Krzemińska
Mateusz Przychodzki
Piotr Rudzki
Agata Warowny
Thomas Wojewoda
Magdalena Zawadzka
Marta Żbikowska
donation

PSPO jest Organizacją Pożytku Publicznego

Zapraszamy do przekazania 1,5% podatku na działalność edukacyjną naszego stowarzyszenia.

KRS: 0000050337
Nr konta: 33 1050 1025 1000 0024 3428 8409

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku