Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności i integrująca wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia.

Egzaminy Cambridge

logotype

Od kilku lat uczniowie naszych szkół przygotowywani są do testów Cambridge YLE. Są one tworzone przez Cambridge ESOL – oddział prestiżowego, znanego na całym świecie Uniwersytetu Cambridge.

Cambridge ESOL to światowy lider w dziedzinie kwalifikacji językowych dla uczniów i nauczycieli języka angielskiego. Każdego roku ponad 1750000 osób podchodzi do egzaminów Cambridge z tego języka. Dziecięce testy z języka angielskiego, które tam powstały są przyjazne i jednocześnie wiarygodne. Cambridge Young Learners English Tests to doskonały sposób, by pokazać dzieciom jak dużo już umieją, a tym samym zachęcić je do dalszej nauki.

Testy Cambridge YLE mają trzy stopnie trudności: Starters, Movers i Flyers. Certyfikat Cambridge YLE potwierdza znajomość języka angielskiego, sprawdzając umiejętności ucznia z czytania, pisania, słuchania i mówienia. Kolejnym etapem, po zdaniu testów Cambridge YLE, jest przygotowanie się do egzaminów na wyższym poziomie zaawansowania językowego, takich jak KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) czy FCE (First Certificate in English).

Dzięki współpracy z British Council dołączyliśmy do programu partnerskiego Addvantage na poziomie Złoto. To oznacza, że nasza szkoła dołączyła do elitarnego grona organizacji zapewniających najwyższy standard przygotowania i przeprowadzania egzaminów z języka angielskiego.

Zwolnieni z Teorii

logotype

„Zwolnieni z Teorii” to ogólnopolska, praktyczna Olimpiada, w ramach której uczniowie sami organizują projekty społeczne. Po realizacji własnej inicjatywy uczestników prowadzi innowacyjna platforma edukacyjna. Dzięki niej wiedzą jak działać i uczą się zarządzania projektem w profesjonalny sposób.

Nasi uczniowie z sukcesami biorą w niej udział od rokusz szkolnego 2019 / 2020.

W ubiegłym roku szkolnym udało się doprowadzić do końca dwa projekty – „Weź daj krew” (projekt zachęcający do oddawania krwi, który został wyróżniony przez organizatorów Olimpiady i można o nim poczytać m.in. tu i tu) oraz „Pod kolorem„.

W tym roku nasza młodzież również realizuje rozmaite projekty dotyczące ważnych tematów, np. „In my mind„. Zachęcamy do śledzenia ich postępów!

Szkoła bez przemocy

logotype

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” był prowadzony w latach 2006 – 2013.

Celem Programu było przeciwdziałanie przemocy w szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

W ramach programu organizowane były spotkania z przedstawicielami Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotyczące stosowania zasad Fair Play.

Ambasadorami Programu byli:

Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą

Leszek Blanik mistrz olimpijski, świata i Europy w gimnastyce

Piotr Gruszka wicemistrz świata i mistrz Europy w siatkówce

Paweł Wojciechowski mistrz świata w skoku o tyczce.

Program niestety nie istnieje, ale Kodeks Szkoły bez Przemocy jest wciąż aktualny w naszych szkołach.

Wolontariat

„Niech się stanie twoim zwyczajem oddawanie przysług ludziom, którzy się o tym nie dowiedzą”– motto wolontariuszy w naszej szkole.

Chcąc kształtować w uczniach postawę otwartości i tolerancji, staramy się uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, tym samym uświadamiamy im, że są ludzie i zwierzęta potrzebujący naszego wsparcia.  W ramach wielu akcji organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu wspieramy tych, którzy nas potrzebują.

Wolontariat

Rekordzistki WOŚP

Kolejny raz Dziekanów

UNICEF pomoc dla Syrii

Na zaproszenie Kent College z Cantenberry bierzemy udział w projekcie zorganizowanym prze grupę wolontariatu tej uczelni – United Student Initiative, w którym to szkoły z róznych krajów świata zbieraja pieniądze dla UNICEF-u. W szczególności chodzi o edukację syryjskich dzieci mieszkajacych w obozach dla uchodźców.

Młodzi głosują

Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: – dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów, – zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznali w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podjęli – większość po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską. W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie naszych szkół przygotowali i przeprowadzili w okresie poprzedzającym wybory działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych.

Młodzi Głosują

Edukacja teatralna

Edukacja teatralna, w której uczestniczą nasi uczniowie, to ćwiczenia, spotkania, wykłady, wspólne – również z rodzicami– wyjścia do teatru, które przybliżają przedstawienia znajdujące się w repertuarze warszawskich scen.

Edukacja globalna

Projekt pomaga młodym ludziom zrozumieć, jak funkcjonuje współczesny świat, w jaki sposób każdy z nas jest powiązany z innymi regionami świata. Dzięki edukacji globalnej młodzi ludzi poznają zagadnienia praw człowieka, zmian klimatu, migracji, handlu międzynarodowego. Dowiadują się m.in. co łączy ich z rówieśnikami na innych kontynentach, gdzie i w jakich warunkach produkowane są ich ubrania, jaki związek ze zmianami klimatu mogą mieć żarówki energooszczędne. Zagadnienia związane z edukacją globalną są obecne w podstawie programowej kształcenia ogólnego m.in. wiedzy o społeczeństwie, geografii, historii i biologii. Temat nadaje się również do podjęcia na języku polskim, językach obcych i godzinach wychowawczych.

Bakcyl - Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży

Corocznie uczniowie naszego Liceum biorą udział w Projekcie BAKCYL. BAKCYL to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Bakcyl

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie GPWtr@der. Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie decydują, w jakie chcieliby zainwestować i dokonują transakcji. Zarówno inwestowane pieniądze, jak i zawierane transakcje są wirtualne, ale zlecenia są realizowane na podstawie pochodzących z rzeczywistego rynku ofert kupna i sprzedaży. Taki mechanizm doskonale oddaje giełdową rzeczywistość, a uczniowie-inwestorzy będą mogli poczuć się jak na prawdziwym parkiecie. Zadaniem zespołów jest pomnożenie pieniędzy oraz uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. Dla uczniów dostępna jest także mobilna wersja SIGG.
SIGG to nie tylko teoria i podstawy inwestowania w przystępnej formie, to także praca zespołowa, analizowanie, śledzenie informacji rynkowych i notowań, wspólne podejmowanie decyzji oraz  składanie zleceń i dokonywanie transakcji. To świetne przygotowanie do zarządzania własnym portfelem oraz inwestowania prawdziwych pieniędzy w przyszłości. Udział w projekcie daje uczniom możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej, z którą zapoznają się w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” oraz w ramach kursu e-learningowego, który jest istotną częścią SIGG.

Widzieć inaczej

Projekt ma na celu pokazanie ludziom, z jakimi trudnościami w codziennym życiu spotykają się osoby niewidome. Przekonać uczniów, że postrzeganie świata w ciemności może być bardzo interesujące. Nauczyć tolerancji wobec inności.

Rodzina polonijna

Projekt MEN adresowany jest do szkół polskich na terenie Polski oraz do szkół polonijnych poza granicami kraju. Każda z polskich szkół będzie miała przypisaną polonijną szkołę z zagranicy (z Aten, Rzymu, Paryża, Chicago, itp.)
W każdej ze szkół muszą odbyć się wewnętrzne eliminacje w celu wyłonienia najlepszej pracy konkursowej. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu 30 –to sekundowej animacji komputerowej lub 45 sekundowego filmu dotyczącego wybranych wydarzeń historycznych. Następnie w drodze wewnętrznych szkolnych eliminacji z tych 3 filmów wybierany jest film najlepszy, i ten film jest zgłoszony do konkursu. Wszystkie filmy są tworzone przez niezależne 3-osobowe drużyny uczniowskie. Każda z drużyn powinna być pod opieką nauczyciela. Autorzy najlepszych prac konkursowych (czyli najlepsza drużyna z każdej szkoły) otrzymują nagrodę główną –  kilkudniową wycieczkę edukacyjną do szkoły partnerskiej, czyli do Aten, Rzymu, Londynu, Paryża, Tunisu lub Chicago.  Młodzież z zagranicznej szkoły partnerskiej będzie na miejscu opiekować się młodzieżą z Polski.
Wyjazdy będą miały miejsce w sierpniu 2019r.

Szkoła Nowych Technologii

logotype

Jej celem jest udostępnienie młodzieży oraz kadrze nauczycielskiej szkół najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W efekcie – wspieranie edukacji, która stwarza młodym ludziom szanse rozwoju i dobrze przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie opartym na wiedzy. W ramach projektu nauczyciele poznają narzędzia umożliwiające prowadzenie atrakcyjnych zajęć – zgodnie z duchem reformy edukacji oraz wymogami skomputeryzowanego świata XXI wieku, a uczniowie otrzymują szkolenia oraz bezpłatny dostęp do legalnego oprogramowania.

Program szkoleń:

• Programowanie Windows Phone

• HTML 5

• Usługi Live

• Programowanie Microsoft Kinect

• Tworzenie stron internetowych

Mistrzowie kodowania

Programowanie uczy wielu umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym świecie ­ świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole. Dzięki programowaniu młody człowiek uczy się rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Pierwszym językiem, którego uczniowie będą uczyli się w ramach programu, jest Scratch, który został opracowany w Massachusetts Institute of Technology (MIT).

E-twinning

Program mający na celu łączenie i współpracę szkół europejskich w ramach realizowanych wspólnie projektów. W I semestrze szkoły nasze zostały zarejestrowane w programie, nawiązaliśmy współpracę z partnerami z Francji i Hiszpanii, obecnie czekamy na zatwierdzenie projektów przez partnerów, oraz Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning.

Ludzie którzy zmienili świat

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie poszerzyli swoją wiedzę na tematy znanych postaci oraz technik plastycznych. Dzięki ich pracy również młodsze koleżanki i koledzy ze szkoły podstawowej będą mogli poznać sylwetki ludzi, „którzy zmienili świat”, gdyż najlepsze prace będą wyeksponowane w szkole.

Góra Grosza

Podczas akcji uczniowie naszych szkół zbierali drobne monety, by następnie przekazać je na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Uczniowie naszych szkół, jak co roku przyłączyli się do wspaniałej akcji  . Wolontariusze zbierali pieniądze na szlachetny cel, w tym roku zebrane fundusze przeznaczone zostaną na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ramach projektu uczniowie naszych szkół przygotowywali plakaty na temat ochrony środowiska naturalnego, uczestniczyli w spotkaniach dotyczących ekologii, sprzątali teren leśny wokół szkoły, oraz uczestniczyli w konkursie mody ekologicznej Eko-ciuch.

Zielony Klimat

W ramach projektu informacyjno – edukacyjnego Zielony Klimat odbyły się w szkole warsztaty edukacji ekologicznej organizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

Akademia uczniowska CEO Pytaj badaj wnioskuj

Jak inspirować uczniów do samodzielnego badania świata zgodnie ze schematem badań naukowych? Jak prowadzić eksperymenty? Jak wspierać uczniów w rozwiązywaniu zadań, które wymagają zastosowania rozumowania naukowego? Założenia projektu koncentrują się na wprowadzeniu do praktyki szkolnej elementów rozwijających kompetencje kluczowe uczniów, w tym głównie kompetencje naukowo-techniczne, matematyczne oraz umiejętność uczenia się. Projekt obejmuje nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, tj. matematyki, biologii, chemii i fizyki.

Zbieraj baterie

ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół o tematyce związanej ze zbiórkę i recyklingiem zużytych baterii i akumulatorów. Mając świadomość jak ważna jest edukacja ekologiczna przygotowaliśmy w ramach programu szereg działań, mających na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży w problemy związane z ochroną środowiska. Program ZBIERAJ BATERIE! ma na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych postaw i nawyków, poprzez działania praktyczne oraz uświadomienie najmłodszym, zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Organizatorem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół ZBIERAJ BATERIE! jest Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem SA.

Szkoła w Ruchu

Ucząc się i pracując nie zapominamy o tym, jak ważnym dla sukcesów w nauce jest ruch. Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Wykorzystujemy możliwości, jakie daje szkoła, samorząd, kluby sportowe i turystyczne. Oprócz regularnego uczestnictwa w obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego propagujemy zabawę i rywalizację w zawodach i grach sportowych, spacerujcie, pływajcie, jeździjcie na rowerze”. W ramach Szkoły w Ruchu w szkole realizowany był projekt „Oswajamy zimę”.

Oswajamy zimę

Projekt realizowany w ramach zajęć wychowania fizycznego. Cele projektu:

– poznanie techniki poruszania się na łyżwach oraz nartach biegowych, zapoznanie się z podstawowymi zasadami w/w dyscyplin sportowych;

– sporty zimowe jako atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego;

– integracja młodzieży podczas zajęć;

– wzajemna pomoc i asekuracja.

Bezpieczne Interneciaki

To projekt realizowany przez IAB Polska. Celem projektu jest zorganizowanie akcji informacyjnej dla dzieci i ich rodziców uświadamiającej potencjalne zagrożeniach płynące z sieci. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

International School Awards

International School Award jest prestiżowym certyfikatem, który szkoła otrzymuje za wprowadzenie do programu nauczania zagadnień międzynarodowych i rozwijanie współpracy ze szkołami w innych krajach. ISA jest formą uznania i akredytacji dla szkół, które mają już osiągnięcia w tej dziedzinie oraz formą zachęty dla instytucji, które jeszcze takiej współpracy nie podjęły. Celem przygotowań do uzyskania certyfikatu jest rozwój placówki oraz indywidualny rozwój uczniów, nauczycieli i kierownictwa.

Akademia Młodego Europejczyka

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej realizuje w 2014 roku ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Akademia Młodego Europejczyka” (AME). Jest on współfinansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej Komisji Europejskiej w ramach „Lifelong Learning Programme”. Stowarzyszenie poprzez swoje działania o charakterze naukowy i dydaktycznym dąży do kształtowania świadomego społeczeństwa młodych Europejczyków już na etapie szkoły średniej. PECSA stawia sobie również za cel przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat integracji europejskiej i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnej Europie i na świecie w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych. Projekt „Akademia Młodego Europejczyka” wpisuje się w cele działalności Stowarzyszenia. „Akademia” skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz ich nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej, a zwłaszcza z historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w praktyce. Ponadto odbiorcami wybranych działań projektu są studenci polskich uczelni.

Akademia Dojrzewania

Ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt.

Aktywna edukacja

Program „Aktywna edukacja” prowadzony jest w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (lider programu) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (partner). Jego głównym celem jest poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Młodzi dla wolności

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów, nauczycieli i całych środowisk lokalnych do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności – rocznicy 4 czerwca 1989 roku. Konkurs ma przybliżyć historię najnowszą: wiedzę o czasie przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu zagospodarowywania wolności. Projekt ogłoszony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Blog szkolny "Wysokie Loty"

Uczniowie na gorąco relacjonują wszystkie wydarzenia szkolne, pisząc, fotografując, kręcąc filmy. Zapraszamy na Wysokie Loty

donation

PSPO jest Organizacją Pożytku Publicznego

Zapraszamy do przekazania 1,5% podatku na działalność edukacyjną naszego stowarzyszenia.

KRS: 0000050337
Nr konta: 33 1050 1025 1000 0024 3428 8409

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku