Egzamin maturalny

MATURA 2023

Procedury organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Poniższe dokumenty opisują organizację przeprowadzania egzaminu maturalnego, precyzują informacje dla zdających oraz zakres zadań i odpowiedzialności zarówno dyrektora szkoły, jak i zespołów nauczycieli przeprowadzających egzamin maturalny.

Wstępne deklaracje maturalne należy złożyć do 30 września 2022 r.

Deklaracje ostateczne do 7 lutego 2023 r.

Więcej informacji o maturze 2023 na stronach OKE i CKE. Linki poniżej.

http://oke.waw.pl/
http://www.cke.edu.pl

donation

PSPO jest Organizacją Pożytku Publicznego

Zapraszamy do przekazania 1,5% podatku na działalność edukacyjną naszego stowarzyszenia.

KRS: 0000050337
Nr konta: 33 1050 1025 1000 0024 3428 8409

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku